viernes, 12 de abril de 2019

Cova Lachambre, galeria Lotois II

Excepcional i sorprenent formació excèntrica d'aragonita, desenvolupada en múltiples direccions desafiant la gravetat. L'aragonita és una forma de cristal·lització del carbonat càlcic, menys estable que la calcita, i que tendeix a transformar-se en calcita. Pero l'aragonita pot crear formes espectaculars, com la de la foto. 

El degoteig molt lent i, possiblement, la tensió superficial de la dissolució, afavoreixen un creixement cristal·lí caòtic, en qualsevol direcció, fins i tot, cap amunt, en direcció contrària a la gravetat. La tensió superficial és la força de cohesió entre les molècules de la dissolució, i pot arribar a véncer la força gravitatòria condicionant la cristal·lització. És, potser, la teoria que té més fonament.

1 comentario: